domingo, 22 de março de 2009

Setsuko seen by three great directors!

Akira Kurosawa:
(Waga Seishun ni Kukinashi, 1946)


Yasujiro Ozu:
(Banshun, 1949)


Mikio Naruse:
(Meshi, 1951)

Sem comentários:

Enviar um comentário