domingo, 31 de maio de 2009

H... for Hideko (Part 3)

Yasujiro Ozu:
(Tokyo no Kôrasu, 1931)


Kajiro Yamamoto:
(Tsuzurikata Kyoshitsu, 1938)


Keisuke Kinoshita:
(Nijushi no Hitomi, 1954)

Sem comentários:

Enviar um comentário