domingo, 27 de junho de 2010

Japanese Cinema Behind the Cameras: Now and Then

(Kenji Mizoguchi with Yasujiro Ozu, 1948)

(Nagisa Oshima shooting Shiiku, 1961)

(Takeshi Kitano shooting Sono Otoko, Kyobo ni Tsuki, 1989)

3 comentários: