terça-feira, 15 de maio de 2012

Women according to Shinji Somai

(Sera-fuku to Kikanju, 1981)

 (Rabu Hoteru, 1985)

(Yuki no Dansho - Jonetsu, 1985)

Sem comentários:

Enviar um comentário