quarta-feira, 18 de março de 2009

Three Men Who Left their Will on Film

Acording to David Desser in his Introduction to Japanese New Wave:

Hani Susumu:
(Hatsukoi: Jigoku Hen, 1968)


Yoshida Kiju:
(Erosu Purasu Gyakusatsu, 1969)


Oshima Nagisa:
(Tokyo Senso Sengo Hiwa, 1970)

1 comentário: