sábado, 7 de novembro de 2009

Kinema Jumpo's Top 100 (1995 Version)

In 1995 the notable Japanese Film magazine Kinema Jumpo released this top 100 Japanese Films. [See the 1999 version on Wildgrounds]

(Tokyo Monogatari, 1953)

1 Tokyo Story (Yasujiro Ozu, 1953)
2 Seven Samurai (Akira Kurosawa, 1954)
3 Floating Clouds (Mikio Naruse, 1955)
4 Humanity and Paper Balloons (Sadao Yamanaka, 1937)
5 The Life of Oharu (Kenji Mizoguchi, 1952)
6 A Fugitive from the Past (Tomu Uchida, 1965)
7 Rashomon (Akira Kurosawa, 1950)
8 To Live (Akira Kurosawa, 1952)
9 Sazen Tange and the Pot Worth a Million Ryo (Sadao Yamanaka, 1935)
10 The Sun Legend of the End of the Tokugawa (Yuzo Kawashima, 1957)
11 Early Summer (Yasujiro Ozu, 1951)
12 Tales of Ugetsu (Kenji Mizoguchi, 1953)
13 Night and Fog in Japan (Nagisa Oshima, 1960)
14 A Diary of Chuji's Travels (Daisuke Ito, 1927)
15 The Crucified Lovers (Kenji Mizoguchi, 1954)
16 The Life of Matsu the Untamed (Hiroshi Inagaki, 1943)
17 Twenty-Four Eyes (Keisuke Kinoshita, 1954)
18 Yojimbo (Akira Kurosawa, 1961)
19 Naniwa Elegy (Kenji Mizoguchi, 1936)
20 The Ghost of Yotsuya (Nobuo Nakagawa, 1959)
21 The Emperor's Naked Army Marches On (Hara Kazuo, 1987)
22 Battles Without Honour & Humanity (Kinji Fukasaku, 1973)
23 Crimson Comet (Toshio Masuda, 1967)
24 Cruel Story of Youth (Nagisa Oshima, 1960)
25 Late Autumn (Yasujiro Ozu, 1960)
26 Intentions of Murder (Shohei Imamura, 1964)
27 Till We Meet Again (Tadashi Imai, 1950)
28 Kagirinaki zenshin (Tomu Uchida, 1937)
29 The Naked Island (Kaneto Shindo, 1960)
30 The Insect Woman (Shohei Imamura, 1963)
31 Kiru (Kenji Misumi, 1962)
32 Muddy River (Kohei Oguri, 1981)
33 Capricious Young Man (Mansaku Itami, 1936)
34 Heaven and Hell (Akira Kurosawa1 1963)
35 Big Time Gambling Boss (Kosaku Yamashita. 1968)
36 Sisters of the Gion (Kenji Mizoguchi, 1936)
37 Vacuum Zone (Satsuo Yamamoto, 1952)
38 The Garden of Women (Keisuke Kinoshita, 1954)
39 Fighting Elegy (Seijun Suzuki, 1966)
40 Fire Festival (Mitsuo Yanagimachi, 1985)
41 In the Realm of the Senses (Nagisa Oshima, 1976)
42 Zigeunerweisen (Seijun Suzuki, 1980)
43 Godzilla (Ishiro Honda, 1954)
44 Drunken Angel (Akira Kurosawa, 1948)
45 A Japanese Tragedy (Keisuke Kinoshita, 1953)
46 Meoto Zenzai (Shiro Toyoda, 1955)
47 Samurai Vendetta (Kazuo Mori, 1959)
48 Harakiri (Masaki Kobayashi, 1962)
49 The Husband Witnessed (Yasuzo Masumura, 1964)
50 One Man of the Gambler's Code (Tai Kato, 1966)
51 The Yellow Handkerchief (Yoji Yamada, 1977)
52 The Green Mountains (Tadashi Imai, 1949)
53 The Human Condition (Masaki Kobayashi, 1959-61)
54 Stray Dog (Akira Kurosawa, 1949)
55 Yearning (Mikio Naruse, 1964)
56 I Was Born, But... (Yasujiro Ozu, 1932)
57 A Woman With Red Hair (Tatsumi Kumashiro, 1979)
58 Sansho the Bailiff (Kenji Mizoguchi, 1954)
59 Tokyo Olympiad (Kon Ichikawa, 1965)
60 Cupola (Kiriro Urayama, 1962)
61 The Graceful Brute (Yuzo Kawashima, 1962)
62 Narita - Heta Village (Shinsuke Ogawa, 1973)
63 Enjo (Kon Ichikawa, 1958)
64 The 47 Ronin (Kenji Mizoguchi, 1941)
65 The Song Lantern (Mikio Naruse, 1943)
66 The Army (Keisuke Kinoshita, 1994)
67 Younger Brother (Kon Ichikawa, 1960)
68 Repast (Mikio Naruse, 1951)
69 She Was Like a Wild Chrysanthemum (Keisuke Kinoshita, 1955)
70 Confidential: Sexual Market (Noboru Tanaka, 1974)
71 The Ceremony (Nagisa Ôshima, 1971)
72 Ichijo's Wet Lust (Tatsumi Kumashiro, 1972)
73 18 Who Cause a Storm (Yoshishige Yoshida, 1963)
74 Zirou Takeshi Kingdoms (series) (Masahiro Makino, 1952-54)
75 The Profound Desire of the Gods (Shohei Imamura, 1968)
76 Stakeout (Yoshitaro Nomura, 1958)
77 Singing Lovebirds (Masahiro Makino, 1939)
78 The Ball at the Anjo House (Kozaburo Yoshimura, 1947)
79 Boy (Nagisa Oshima, 1969)
80 Throne of Blood (Akira Kurosawa, 1957)
81 Magino Village: A Tale (Shinsuke Ogawa, 1987)
82 Graveyard of Honor (Kinji Fukasaku, 1975)
83 Branded to Kill (Seijun Suzuki, 1967)
84 An Autmn Afternoon (Yasujiro Ozu, 1962)
85 The Thirteen Assassins (Eiichi Kudo, 1963)
86 Iso no Genta: Dakine no nagawakizashi (Sadao Yamanaka, 1932)
87 Sandakan No. 8 (Kei Kumai, 1974)
88 Family Game (Yoshimitsu Morita, 1983)
89 Kaoyaku (Teruo Ishii, 1965)
90 Once upon a song (Tamizo Ishida, 1939)
91 Mr. Thank You (Hiroshi Shimizu, 1936)
92 Outlaw Killers: Three Mad Dog Brothers (Kinji Fukasaku, 1972)
93 Tokyo Drifter (Seijun Suzuki, 1966)
94 Eros Plus Massacre (Yoshishige Yoshida, 1969)
95 Nausicaä of the Valley of the Wind (Hayao Miyazaki, 1984)
96 Tokyo Brothers (Jun Ichikawa, 1995)
97 Vengeance is Mine (Shohei Imamura, 1979)
98 The Age of Assassins (Kihachi Okamoto, 1967)
99 The Ballad of Narayama (Keisuke Kinoshita, 1958)
100 Scattered Clouds (Mikio Naruse, 1967)

101 Darkness of Noon (Tadashi Imai, 1956)
102 Japan's Longest Day (Kihachi Okamoto, 1967)
103 A Japanese Village - Furuyashikimura (Shinsuke Ogawa, 1982)
104 The Man Who Stole the Sun (Kazuhiko Hasegawa, 1979)
105 My Little Neighbor, Yae (Yasujiro Shimazu, 1933)
106 My Neighbor Totoro (Hayao Miyazaki, 1988)
107 A Wife Confesses (Yasuzo Masumura, 1961)

1 comentário: